Foto – czyli fotografia, poprzez którą uczymy się manipulować światłem i utrwalać piękno otaczającego nas świata.
Ślad – to pozostałość, resztki, znaki poświadczające istnienie, jedyne, które zostają.

Z tego oto połączenia wynika pasja, która w nieuchronnej przeszłości stanie się po mnie jedynym śladem minionej obecności. Będę istniał tylko za pośrednictwem obrazów i myśli, jakie obok nich zapisałem. W tym działaniu kieruje mną ta niezwykła możliwość kreowania zdjęć okiem obiektywu i wzbogacania ich później notatkami. Fotografia i słowo stają się nierozłączne.

Zdjęcia z osobistymi zapiskami, włącznie z datą i miejscem wykonania, pozwalają mi jeszcze mocniej zaznaczyć swój ślad w gąszczu ludzkiej historii. Nie zrażę się brakiem zainteresowania moimi poczynaniami i niewielką ilością komentarzy. Blog będzie istniał niezależnie od tego.

Może się jednak zdarzyć, że ktoś tu do mnie zabłądzi i nawet jeśli będzie jedynym, to dla niego właśnie warto podjąć wysiłek tworzenia, który stanowi moją największą pasję.

FotoŚlad